About / Am

  Mail Icon studio@katemercer.co.uk

Kate Mercer (she / her) is a visual artist that works across a range of media including photographs, video, collage and textiles, to explore cultural uses of photographs, particularly focusing on memory, identity and perception. Using found and self-sourced imagery as starting points, her work explores the role of photography as document and self-constructed record.

Her work is held in both private and public collections including that of Amgueddfa Cymru (National Museum Wales in Cardiff).  She continues to develop and exhibit work on funded projects throughout Wales and the UK.

Between 2017 and 2019, she taught the Photographing People module for Ffotogallery – Wales’ national development agency for photography and lens based media based in Cardiff.

Along with fellow artist and photographer Sarah Goodey, Kate is co-organiser of Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport– an open house and open studio arts trail on the west side of Newport, showcasing work by local artists in the community in association with residents, businesses and micro art centres in the area. She is a member of Phrame Wales and helps run the promo-hour #ARTSNEWYDD as a part of Newport Community Artists Network.

Mae Kate Mercer (hi / hi) yn artist gweledol sy’n gweithio ar draws ystod o gyfryngau gan gynnwys ffotograffau, fideo, collage a thecstilau, i archwilio defnydd diwylliannol o ffotograffau, gan ganolbwyntio’n benodol ar y cof, hunaniaeth a chanfyddiad. Gan ddefnyddio delweddau a ddarganfuwyd a hunan-gyrchu fel mannau cychwyn, mae ei gwaith yn archwilio rôl ffotograffiaeth fel dogfen a chofnod hunan-adeiledig.

Mae ei gwaith yn cael ei gynnal mewn casgliadau preifat a chyhoeddus gan gynnwys Amgueddfa Cymru (Caerdydd). Mae’n parhau i ddatblygu ac arddangos gwaith ar brosiectau a ariennir ledled Cymru a’r DU.

Rhwng 2017 a 2019, dysgodd am y modiwl ‘ Ffotograffio People ‘ ar gyfer Ffotogallery – asiantaeth ddatblygu genedlaethol Cymru ar gyfer ffotograffiaeth a chyfryngau lens yn seiliedig yng Nghaerdydd.

Gyda’i chyd-arlunydd a’r ffotograffydd Sarah Goodey, mae Kate yn gyd-drefnydd Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport agored a llwybr celfyddydol agored ar ochr orllewinol Casnewydd, yn arddangos gwaith artistiaid lleol yn y gymuned mewn cydweithrediad â thrigolion, busnesau a chanolfannau meicro-gelf yn yr ardal. Mae hi’n aelod o Phrame Wales ac yn helpu i redeg y #ARTSNEWYDD ProMo-awr fel rhan o Newport Community Artists Network.