E-Newsletter / Cylchlythyr

MARKETING PERMISSIONS / CANIATADAU MARCHNATA ( Updated / diweddarwyd 14/07/2020)

As well as using social media, I (aka Kate Mercer Photography) like to email updates straight in to peoples’ inboxes too. Emails will arrive from me a maximum of once a month in order to share news, opportunities and prints available to buy online. You can unsubscribe from these updates at any time. If you would like to receive this information, please fill in the form below:

The personal data you submit in this form will be processed using MailChimp – an automated marketing platform – but will not be shared with any other party. You can change your mind at any time about receiving these messages by clicking the unsubscribe link in the footer of any email received from me, or by contacting studio@katemercer.co.uk – For more information about our privacy practices please visit the Cookie Policy and Privacy Notice. By clicking SUBSCRIBE, you also acknowledge that the information you provide will be processed by MailChimp in accordance with their own Privacy Policy and Terms.

.

Yn ogystal â defnyddio cyfryngau cymdeithasol, rwyf i (aka Kate Mercer Photography) yn hoffi e-bostio diweddariadau yn syth i mewn i flychau derbyn pobl hefyd. Bydd e-byst yn cyrraedd oddi wrthyf uchafswm o unwaith y mis er mwyn rhannu newyddion, cyfleoedd a phrintiau sydd ar gael i’w prynu ar-lein. Gallwch ddad-danysgrifio o’r diweddariadau hyn ar unrhyw adeg. Os hoffech dderbyn y wybodaeth hon, llenwch y ffurflen isod:

Bydd y data personol a gyflwynwch ar y ffurflen hon yn cael ei brosesu gan ddefnyddio MailChimp – platfform marchnata awtomataidd – ond ni chaiff ei rannu ag unrhyw barti arall. Gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg ynglŷn â derbyn y negeseuon hyn trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn nhroedyn unrhyw e-bost a dderbynnir gennyf, neu trwy gysylltu â studio@katemercer.co.uk – I gael mwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd ewch i’r Polisi Cwcis a’r Hysbysiad Preifatrwydd. Trwy glicio ar SUBSCRIBE, rydych hefyd yn cydnabod y bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei phrosesu gan MailChimp yn unol â’u Polisi a’u Telerau Preifatrwydd eu hunain.

.


Subscribe to my newsletter

* indicates required
 .

.