Shop / Siop

Updated / Wedi’i ddiweddaru : 01/07/2020

PLEASE NOTE: Due to unforeseen circumstances, new print orders are unable to be printed at this time due to lock down restrictions and my temporary relocation out of Wales. I am able to take new orders, but there will be an unspecified delay in fulfillment at this time.

SYLWCH: Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni ellir argraffu archebion print newydd ar yr adeg hon oherwydd cyfyngiadau cloi a fy adleoli dros dro allan o Gymru. Gallaf gymryd gorchmynion newydd, ond bydd oedi amhenodol wrth gyflawni ar hyn o bryd.

.