Copyright / Hawlfraint

All rights reserved © Kate Mercer 2013 – 2020

Unauthorised use and/or duplication of this material without express and written permission from this website’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, on condition that full and clear credit is given to Kate Mercer and katemercer.co.uk with appropriate and specific direction (i.e. back links) to the original content provided, and notice is given to the author of the work of having done so.

For any other mode of sharing, please contact the author at the following address: studio@katemercer.co.uk

Commercial use and distribution of the contents of this website is not allowed without express and prior written consent of the author. All images taken by the photographer are licensed for use, with copyright remaining with the author.

.


.

Cedwir pob hawl © Kate Mercer 2013 – 2020

Gwaherddir defnyddio a / neu ddyblygu’r deunydd hwn heb awdurdod heb ganiatâd penodol ac ysgrifenedig awdur a / neu berchennog y wefan hon. Gellir defnyddio dyfyniadau a dolenni, ar yr amod bod credyd llawn a chlir yn cael ei roi i Kate Mercer a katemercer.co.uk gyda chyfeiriad priodol a phenodol (hy dolenni cefn) i’r cynnwys gwreiddiol a ddarperir, a rhoddir rhybudd i awdur y gwaith o fod wedi gwneud hynny.

Am unrhyw ddull arall o rannu, cysylltwch â’r awdur yn y cyfeiriad canlynol: studio@katemercer.co.uk

Ni chaniateir defnyddio a dosbarthu cynnwys y wefan hon yn fasnachol heb gydsyniad ysgrifenedig penodol a blaenorol yr awdur. Mae’r holl ddelweddau a dynnwyd gan y ffotograffydd wedi’u trwyddedu i’w defnyddio, gyda hawlfraint yn aros gyda’r awdur.

.

.