Social media takeovers – #artsneywdd

Social media takeovers – #artsneywdd

24 Jul 2020, Posted by kate_mercer in #artsnewydd, Community, Newport, Out & About, Social Media, Wales

STOP PRESS!!! – Starting in August 2020, Newport Community Artists Network want to give you a platform to share your work, amplify you’re voice, as well as raise the profile of creatives from all mediums living and working in Newport.

Launched this week over on the #artsnewydd Twitter promo-hour, we are offering people the opportunity to takeover our social media channels, in order for you to share work, reach new audiences and signpost to what you, your colleagues and network are up to in the arts.

To sign up for a takeover, contact myself or message artsnewydd@gmail.com for more information on how to take part.

.

https://www.instagram.com/artsnewydd

Twitter icon https://twitter.com/artsnewydd

.

STOP Y WASG !!! – Gan ddechrau ym mis Awst 2020, mae Rhwydwaith Artistiaid Cymunedol Casnewydd eisiau rhoi platfform i chi rannu eich gwaith, ymhelaethu ar eich llais, yn ogystal â chodi proffil pobl greadigol o bob cyfrwng sy’n byw ac yn gweithio yng Casnewydd.

Wedi’i lansio yr wythnos hon drosodd ar promo-awr Twitter #artsnewydd, rydym yn cynnig cyfle i bobl feddiannu ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, er mwyn i chi rannu gwaith, cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a chyfeirio at yr hyn rydych chi, eich cydweithwyr a’r rhwydwaith yn ei wneud yn y celfyddydau.

I gofrestru ar gyfer trosfeddiannu, cysylltwch â mi fy hun neu neges artsnewydd@gmail.com i gael mwy o wybodaeth ar sut i gymryd rhan.

.

TTFN – K xxx

.