Le Public Space Christmas Market

Le Public Space Christmas Market

09 Dec 2020, Posted by kate_mercer in #artsnewydd, Commercial, Community, Newport, Out & About, Work in progress

This weekend – Saturday 12th December – join us @lepublicspace for their Christmas Market. Stalls will be inside and out to maintain social distancing during the event, and a one way system is in place with sanitation stations in the venue as you move around.

Join me sending postcards to loved ones near and far, proving we can be together apart despite COVID-19. A huge thank you to Daryl Wood for sponsoring the stamps to send these postcards.

I’ll also be taking orders on the day for prints of ‘We Can Be Together Apart / Gallwn Fod Gyda’n Gillydd Ar Wahân’ as well as have copies of Love and death changes all things’ available to take away.

Hope to see you – full details on their Facebook event page: https://fb.me/e/5LWQXPcOV

Y penwythnos hwn – dydd Sadwrn 12fed Rhagfyr – dewch i ymuno â ni @lepublicspace ar gyfer eu marchnad Nadolig. Bydd stondinau y tu mewn a’r tu allan i gynnal pellter cymdeithasol yn ystod y digwyddiad, ac mae system unffordd ar waith gyda gorsafoedd glanweithdra yn y lleoliad wrth i chi fyw o gwmpas.

Ymunwch â mi i anfon cardiau post at anwyliaid ymhell ac agos, gan brofi y gallwn fod gyda’n gilydd ar wahân er gwaethaf COVID-19. Diolch enfawr i Daryl Wood am noddi’r stampiau i anfon y cardiau post hyn.

Byddaf hefyd yn cymryd archebion ar y diwrnod ar gyfer printiau o ‘We Can Be Together Apart Apart / Gallwn Fod Leis‘ Gillydd Ar Wahân’ yn ogystal â bod copïau o ‘Love and death change all things ar gael ar y diwrnod.

Gobeithio eich gweld chi – manylion llawn ar eu tudalen digwyddiad ar Facebook: https://fb.me/e/5LWQXPcOV