#latergram… LePod Podcast : Art On The Hill

#latergram… LePod Podcast : Art On The Hill

15 Dec 2020, Posted by kate_mercer in #artsnewydd, Celf Ar Y Bryn / Art On The Hill, In the news, Newport, Published

Back in early November, Ben Jones from the Le Pod cast spoke with Sarah Goodey, Jenny Fallon and myself about the upcoming Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport festival. We spent a lovely hour speaking with Ben about the inspiration behind #AOTH2020 and what this year’s festival had in store. Unfortunately, it was released right in the midst of our busy period and I missed the launch online.

Thanks for talking #aoth2020 with us @lepodpodcast – follow their Instagram for updates and latest releases.

.Yn ôl ddechrau mis Tachwedd, siaradodd Ben Jones o gast Le Pod â Sarah Goodey, Jenny Fallon a minnau am ŵyl Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Casnewydd sydd ar ddod. Fe dreulion ni awr hyfryd yn siarad â Ben am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i # AOTH2020 a’r hyn oedd gan yr ŵyl eleni ar y gweill. Yn anffodus, cafodd ei ryddhau reit yng nghanol ein cyfnod prysur a chollais y lansiad ar-lein.

Diolch am siarad #aoth2020 gyda ni @lepodpodcast – dilynwch eu Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf a’r datganiadau diweddaraf.

.

ABOUT / AM Le POD PODCAST

Welcome to Le Pod! Join your host, Ben Jones, straight from the basement of Le Pub as he unravels the stories of Le Pub’s friends, staff and straight up cool people in our community / Croeso i Le Pod! Ymunwch â’ch gwesteiwr, Ben Jones, Syth o islawr Le Pub wrth iddo ddatgelu straeon ffrindiau, staff Le Pub a phobl syth yn ein cymuned:

www.lepublicspace.co.uk/le-pod

https://www.facebook.com/lepodpodcast

https://www.instagram.com/lepodpodcast

https://twitter.com/lepodpodcast

https://www.youtube.com/channel/UCCHMZz8GWvVxSadU2gi_wsw