London show – The Night-Time Economy / Yr Economi Nôs

London show – The Night-Time Economy / Yr Economi Nôs

09 Jun 2016, Posted by kate_mercer in Night Time Economy, Out & About, S.J. Fowler, Work in progress

Heya everyone,

Just a quickie – S.J. Fowler and I would once again like to invite you all to attend the opening night of The Night-Time Economy exhibition next month in London at the Rich Mix Cinema & Arts Centre in Bethnal Green. This is the second show in this Research & Development project funded by the Arts Council of Wales, and is on Steven’s home turf in London. We can’t wait to see what the feedback to the project from there will be.

More information about this event in English and Welsh follows below. Looking forward to seeing you there!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

The Night-Time Economy

A collaboration between Newport – based photographer Kate Mercer and poet S.J. Fowler, The Night-Time Economy explores the fractious energy of Newport’s night life.

The exhibition will feature photography and poetry, the latter in the English original with translations into Welsh. The opening will feature readings from S.J. Fowler, and special guests Nia Davies and Eurig Salisbury, followed by a Q&A.

This project has been supported by a Research & Development grant from the Arts Council of Wales.

Lower Cafe Gallery
Rich Mix Cinema & Arts Centre, 35 – 47 Bethnal Green Road, Shoreditch, London E1 6LA
http://www.richmix.org.uk/
Box Office: 020 7613 7498

Preview Night – Tuesday 19th July 2016 (7.30 p.m. – 9:30 p.m.)

Exhibition Continues:
Monday 18th July – Thursday 28th July 2016 (Monday – Sunday 9 a.m. – 10 p.m.)

For more information on the artists, please visit:

https://katemercer.co.uk/
http://stevenjfowler.com/
http://www.theenemiesproject.com/nighttimeeconomy/

Yr Economi Nôs

Cydweithrediad rhwng Kate Mercer, ffotograffwyr wedi lleoli yng Nghasnewydd a’r bardd S.J. Fowler, mae’r Economi Nôs yn archwilio’r egni afreolus sydd gan bywyd-nôs Casnewydd.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys ffotograffaeth a farddoniaeth yn Saesneg a chyfieithiadau yn Nghymraeg. Bydd yr agoriad yn cynnwys darlleniadau o S.J. Fowler a gwahoddedigion arbennig Nia Davies ac Eurig Salisbury, gyda sessiwn Cwestiwn ac Ateb yn ddilyn.

Mae’r prosiect hwn wedi cael ei gefnogi gan grant Ymchwil a Ddatblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Oriel Caffi Isaf
Rich Mix Cinema & Arts Centre, 35 – 47 Bethnal Green Road, Shoreditch, London E1 6LA
http://www.richmix.org.uk/
Ffon: 020 7613 7498

Noson Gyntaf – Dydd Mawrth 19eg o Orffennaf 2016 (7:30 y.n. – 9:30 y.n.)

Arddangosfa yn parhau:
Dydd Llun 18fed o Orffennaf – Dydd Iau 28ain o Orffennaf 2016
Dydd Llun – Dydd Sul 9 y.b – 10 y.n

Am fwy o wybodaeth am yr artistiaid, ewch i:
https://katemercer.co.uk/
http://stevenjfowler.com/
http://www.theenemiesproject.com/nighttimeeconomy/

 

The Night-time Economy / Yr Economi Nôs

The Night-time Economy / Yr Economi Nôs (poster)