The Night-Time Economy / Yr Economi Nôs

The Night-Time Economy / Yr Economi Nôs

14 Mar 2016, Posted by kate_mercer in Newport, Night Time Economy, Out & About, S.J. Fowler

Heya everyone!

S.J. Fowler and I would like to invite you all to attend the opening night of The Night-Time Economy exhibition next month in Newport. More information about this event in English and Welsh follows below. Looking forward to seeing you there!

K x

GB. Wales, Newport. A street scene on Cambrian Road © Kate Mercer (2015).

GB. Wales, Newport. A street scene on Cambrian Road. 2015.

 

The Night-Time Economy

A collaboration between Newport – based photographer Kate Mercer and poet S.J. Fowler, The Night-Time Economy explores the fractious energy of Newport’s night life.

The exhibition will feature photography and poetry, the latter in the English original with translations into Welsh. The opening will feature readings from S.J. Fowler, and special guests Nia Davies and Eurig Salisbury, followed by a Q&A.

This project has been supported by a Research & Development grant from the Arts Council of Wales.

For more information on the artists, please visit:

https://katemercer.co.uk

http://stevenjfowler.com

http://www.theenemiesproject.com/nighttimeeconomy/


 

Yr Economi Nôs

Cydweithrediad rhwng Kate Mercer, ffotograffwyr wedi lleoli yng Nghasnewydd a’r bardd S.J. Fowler, mae’r Economi Nôs yn archwilio’r egni afreolus sydd gan bywyd-nôs Casnewydd.

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys ffotograffaeth a farddoniaeth yn Saesneg a chyfieithiadau yn Nghymraeg. Bydd yr agoriad yn cynnwys darlleniadau o S.J. Fowler a gwahoddedigion arbennig Nia Davies ac Eurig Salisbury, gyda sessiwn Cwestiwn ac Ateb yn ddilyn.

Mae’r prosiect hwn wedi cael ei gefnogi gan grant ‘Ymchwil a Ddatblygu’ gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Am fwy o wybodaeth am yr artistiaid, ewch i:

https://katemercer.co.uk

http://stevenjfowler.com

http://www.theenemiesproject.com/nighttimeeconomy/